יום ה', יח’ באייר תשע”ט
שינשינים
לקראת שנת השליחות 2014-15 אנו שמחות להגיש לכם תכנית שנתית שנכתבה במיוחד לשליחי שנת השירות. התכנית מהווה בסיס לתכנית שנתית, כולל שתי רעיונות מפורטים לתכנים שניתן להשתמש בהם כמצע לתוכן שנתי.
11:59 (28/08/14) אורית לסר

תכנית שנתית לשינשינים (2).pdf תרגום התכנית לאנגלית, ללא הפעילויות עצמן: DN5711ed-Shnat Sherut shlichim.docx לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות לאורית לסר- oritlas@jafi.org